Moja zóna

Základná škola s materskou školou Bučany 155

Bučany 155, 919 28 Bučany
37836552
2021635979
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,66 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Bučany 155


Štatutári Základná škola s materskou školou Bučany 155


Spoločníci Základná škola s materskou školou Bučany 155


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Bučany 155


Kataster Základná škola s materskou školou Bučany 155


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Bučany 155