Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice 341

Jaslovské Bohunice 341, 919 30 Jaslovské Bohunice
37836579
2021630413
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
27,5 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice 341


Štatutári Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice 341


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice 341


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice 341


Kataster Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice 341


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice 341