Moja zóna

Centrum voľného času DÚHA

Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
37836676
2021610283
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.2002
Športová,rekr.výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času DÚHA


Štatutári Centrum voľného času DÚHA


Spoločníci Centrum voľného času DÚHA


Predmety podnikania Centrum voľného času DÚHA


Kataster Centrum voľného času DÚHA


Skrátené výkazy Centrum voľného času DÚHA