Moja zóna

Základná škola s materskou školou Štefanov 329

Štefanov 329, 906 45 Štefanov
37837001
2021620744
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Štefanov 329


Štatutári Základná škola s materskou školou Štefanov 329


Spoločníci Základná škola s materskou školou Štefanov 329


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Štefanov 329


Kataster Základná škola s materskou školou Štefanov 329


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Štefanov 329