Moja zóna

Základná škola Sekule

Sekule 119, 908 80 Sekule
37837028
2021622867
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
182 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola Sekule


Štatutári Základná škola Sekule


Spoločníci Základná škola Sekule


Predmety podnikania Základná škola Sekule


Kataster Základná škola Sekule


Skrátené výkazy Základná škola Sekule