Moja zóna

Základná škola s materskou školou Cerová

Cerová 277, 906 33 Cerová
37837095
2021610833
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Cerová


Štatutári Základná škola s materskou školou Cerová


Spoločníci Základná škola s materskou školou Cerová


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Cerová


Kataster Základná škola s materskou školou Cerová


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Cerová