Moja zóna

Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves

Lakšárska Nová Ves 397, 908 76 Lakšárska Nová Ves
37837117
2021619127
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves


Štatutári Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves


Spoločníci Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves


Kataster Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves