Moja zóna

Centrum voľného času - Spektrum, Štefánikova 1704/2, Galanta

Štefánikova 2, 924 01 Galanta
37838458
2021646286
Nemá
3-4 zamestnanci
01.04.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času - Spektrum, Štefánikova 1704/2, Galanta


Štatutári Centrum voľného času - Spektrum, Štefánikova 1704/2, Galanta


Spoločníci Centrum voľného času - Spektrum, Štefánikova 1704/2, Galanta


Predmety podnikania Centrum voľného času - Spektrum, Štefánikova 1704/2, Galanta


Kataster Centrum voľného času - Spektrum, Štefánikova 1704/2, Galanta


Skrátené výkazy Centrum voľného času - Spektrum, Štefánikova 1704/2, Galanta