Moja zóna

Základná škola Radošovce

Radošovce 338, 908 63 Radošovce
37838474
2021639862
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
690 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola Radošovce


Štatutári Základná škola Radošovce


Spoločníci Základná škola Radošovce


Predmety podnikania Základná škola Radošovce


Kataster Základná škola Radošovce


Skrátené výkazy Základná škola Radošovce