Moja zóna

Základná škola s materskou školou Malženice

Malženice 203, 919 29 Malženice
37842251
2021336647
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.2003
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Malženice


Štatutári Základná škola s materskou školou Malženice


Spoločníci Základná škola s materskou školou Malženice


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Malženice


Kataster Základná škola s materskou školou Malženice


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Malženice