Moja zóna

Materská škola v Majcichove

Majcichov 14, 919 22 Majcichov
37842391
2021702540
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2003
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Materská škola v Majcichove


Štatutári Materská škola v Majcichove


Spoločníci Materská škola v Majcichove


Predmety podnikania Materská škola v Majcichove


Kataster Materská škola v Majcichove


Skrátené výkazy Materská škola v Majcichove