Moja zóna

Základná škola s materskou školou Bohdanovce nad Trnavou 41

Bohdanovce nad Trnavou 41, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
37842501
2021700681
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.2003
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
6,3 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Bohdanovce nad Trnavou 41


Štatutári Základná škola s materskou školou Bohdanovce nad Trnavou 41


Spoločníci Základná škola s materskou školou Bohdanovce nad Trnavou 41


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Bohdanovce nad Trnavou 41


Kataster Základná škola s materskou školou Bohdanovce nad Trnavou 41


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Bohdanovce nad Trnavou 41