Moja zóna

Materská škola Radošovce

Radošovce 13, 908 63 Radošovce
37843061
2021708986
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2003
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
6,92 tis. €
-74,4 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Materská škola Radošovce


Štatutári Materská škola Radošovce


Spoločníci Materská škola Radošovce


Predmety podnikania Materská škola Radošovce


Kataster Materská škola Radošovce


Skrátené výkazy Materská škola Radošovce