Moja zóna

Technické služby Sládkovičovo

Sídlisko Jána Dalloša 1189, 925 21 Sládkovičovo
37849760
2021824981
SK2021824981
20-24 zamestnancov
01.04.2004
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
16,7 tis. €
-40,3 %
2016/2015

Koneční uživatelia výhod Technické služby Sládkovičovo


Štatutári Technické služby Sládkovičovo


Spoločníci Technické služby Sládkovičovo


Predmety podnikania Technické služby Sládkovičovo


Kataster Technické služby Sládkovičovo


Skrátené výkazy Technické služby Sládkovičovo