Moja zóna

Základná škola s materskou školou Plavecký Peter

Plavecký Peter, 906 35 Plavecký Peter
37850768
2021872919
Nemá
5-9 zamestnancov
01.09.2004
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Plavecký Peter


Štatutári Základná škola s materskou školou Plavecký Peter


Spoločníci Základná škola s materskou školou Plavecký Peter


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Plavecký Peter


Kataster Základná škola s materskou školou Plavecký Peter


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Plavecký Peter