Moja zóna

Základná škola s materskou školou Dolné Dubové

Dolné Dubové 213, 919 52 Dolné Dubové
37850946
2021855121
Nemá
10-19 zamestnancov
01.08.2004
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Dolné Dubové


Štatutári Základná škola s materskou školou Dolné Dubové


Spoločníci Základná škola s materskou školou Dolné Dubové


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Dolné Dubové


Kataster Základná škola s materskou školou Dolné Dubové


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Dolné Dubové