Moja zóna

Justičná akadémia

Suvorovova C, 902 01 Pezinok
37851624
2021887967
SK2021887967
25-49 zamestnancov
01.09.2004
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
3,01 mil. €
-99,1 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Justičná akadémia


Štatutári Justičná akadémia


Spoločníci Justičná akadémia


Predmety podnikania Justičná akadémia


Kataster Justičná akadémia


Skrátené výkazy Justičná akadémia