Moja zóna

Základná škola s materskou školou Józsefa Bódisa s vyučovacím jazykom maďarským Čenkovce

Čenkovce 95, 930 39 Čenkovce
37851888
2021892114
Nemá
10-19 zamestnancov
01.10.2004
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Józsefa Bódisa s vyučovacím jazykom maďarským Čenkovce


Štatutári Základná škola s materskou školou Józsefa Bódisa s vyučovacím jazykom maďarským Čenkovce


Spoločníci Základná škola s materskou školou Józsefa Bódisa s vyučovacím jazykom maďarským Čenkovce


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Józsefa Bódisa s vyučovacím jazykom maďarským Čenkovce


Kataster Základná škola s materskou školou Józsefa Bódisa s vyučovacím jazykom maďarským Čenkovce


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Józsefa Bódisa s vyučovacím jazykom maďarským Čenkovce