Moja zóna

Materská škola Dvorany nad Nitrou

Dvorany nad Nitrou 22, 956 11 Dvorany nad Nitrou
37855735
2021728995
Nemá
5-9 zamestnancov
01.07.2003
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Materská škola Dvorany nad Nitrou


Štatutári Materská škola Dvorany nad Nitrou


Spoločníci Materská škola Dvorany nad Nitrou


Predmety podnikania Materská škola Dvorany nad Nitrou


Kataster Materská škola Dvorany nad Nitrou


Skrátené výkazy Materská škola Dvorany nad Nitrou