Moja zóna

Materská škola, J. Kráľa 1594/1, Topoľčany

J. Kráľa 1, 955 01 Topoľčany
37860577
2021606719
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Materská škola, J. Kráľa 1594/1, Topoľčany


Štatutári Materská škola, J. Kráľa 1594/1, Topoľčany


Spoločníci Materská škola, J. Kráľa 1594/1, Topoľčany


Predmety podnikania Materská škola, J. Kráľa 1594/1, Topoľčany


Kataster Materská škola, J. Kráľa 1594/1, Topoľčany


Skrátené výkazy Materská škola, J. Kráľa 1594/1, Topoľčany