Moja zóna

Základná škola s materskou školou v Horných Obdokovciach

Horné Obdokovce 393, 956 08 Horné Obdokovce
37860607
2021606697
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou v Horných Obdokovciach


Štatutári Základná škola s materskou školou v Horných Obdokovciach


Spoločníci Základná škola s materskou školou v Horných Obdokovciach


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou v Horných Obdokovciach


Kataster Základná škola s materskou školou v Horných Obdokovciach


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou v Horných Obdokovciach