Moja zóna

Základná škola s materskou školou v Urminciach

Urmince 298, 956 02 Urmince
37860631
2021606631
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
176 tis. €
27,9 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou v Urminciach


Štatutári Základná škola s materskou školou v Urminciach


Spoločníci Základná škola s materskou školou v Urminciach


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou v Urminciach


Kataster Základná škola s materskou školou v Urminciach


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou v Urminciach