Moja zóna

Základná škola s materskou školou Nitrianska Blatnica

Nitrianska Blatnica 3, 956 04 Nitrianska Blatnica
37860682
2021606653
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,42 mil. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Nitrianska Blatnica


Štatutári Základná škola s materskou školou Nitrianska Blatnica


Spoločníci Základná škola s materskou školou Nitrianska Blatnica


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Nitrianska Blatnica


Kataster Základná škola s materskou školou Nitrianska Blatnica


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Nitrianska Blatnica