Moja zóna

Základná škola, Bojná 76

Bojná 76, 956 01 Bojná
37860691
2021604035
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
276 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola, Bojná 76


Štatutári Základná škola, Bojná 76


Spoločníci Základná škola, Bojná 76


Predmety podnikania Základná škola, Bojná 76


Kataster Základná škola, Bojná 76


Skrátené výkazy Základná škola, Bojná 76