Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Dubník 93

Dubník 93, 941 35 Dubník
37860941
2021605773
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Dubník 93


Štatutári Základná škola s materskou školou, Dubník 93


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Dubník 93


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Dubník 93


Kataster Základná škola s materskou školou, Dubník 93


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Dubník 93