Moja zóna

Základná škola Lipová

Lipová, 941 02 Lipová
37861018
2021622680
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola Lipová


Štatutári Základná škola Lipová


Spoločníci Základná škola Lipová


Predmety podnikania Základná škola Lipová


Kataster Základná škola Lipová


Skrátené výkazy Základná škola Lipová