Moja zóna

Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302

Školská 302, 925 71 Trnovec nad Váhom
37863665
2021647452
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302


Štatutári Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302


Spoločníci Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302


Kataster Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302