Moja zóna

Základná škola s materskou školou Vlčany 1547

Vlčany 1547, 925 84 Vlčany
37863673
2021647386
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Vlčany 1547


Štatutári Základná škola s materskou školou Vlčany 1547


Spoločníci Základná škola s materskou školou Vlčany 1547


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Vlčany 1547


Kataster Základná škola s materskou školou Vlčany 1547


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Vlčany 1547