Moja zóna

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, 925 83 Žihárec č.2

Žihárec 2, 925 83 Žihárec
37863720
2021667340
Nemá
20-24 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, 925 83 Žihárec č.2


Štatutári Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, 925 83 Žihárec č.2


Spoločníci Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, 925 83 Žihárec č.2


Predmety podnikania Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, 925 83 Žihárec č.2


Kataster Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, 925 83 Žihárec č.2


Skrátené výkazy Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, 925 83 Žihárec č.2