Moja zóna

Základná škola s materskou školou Dedinka č. 142, 941 50 Dedinka

Dedinka 142, 941 50 Dedinka
37863886
2021644724
Nemá
10-19 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Dedinka č. 142, 941 50 Dedinka


Štatutári Základná škola s materskou školou Dedinka č. 142, 941 50 Dedinka


Spoločníci Základná škola s materskou školou Dedinka č. 142, 941 50 Dedinka


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Dedinka č. 142, 941 50 Dedinka


Kataster Základná škola s materskou školou Dedinka č. 142, 941 50 Dedinka


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Dedinka č. 142, 941 50 Dedinka