Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Jasová 7

Jasová 7, 941 34 Jasová
37863916
2021639873
Nemá
20-24 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Jasová 7


Štatutári Základná škola s materskou školou, Jasová 7


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Jasová 7


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Jasová 7


Kataster Základná škola s materskou školou, Jasová 7


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Jasová 7