Moja zóna

Základná škola s Materskou školou Michal nad Žitavou

Michal nad Žitavou 276, 941 61 Michal nad Žitavou
37863959
2021645230
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s Materskou školou Michal nad Žitavou


Štatutári Základná škola s Materskou školou Michal nad Žitavou


Spoločníci Základná škola s Materskou školou Michal nad Žitavou


Predmety podnikania Základná škola s Materskou školou Michal nad Žitavou


Kataster Základná škola s Materskou školou Michal nad Žitavou


Skrátené výkazy Základná škola s Materskou školou Michal nad Žitavou