Moja zóna

Základná škola Mojzesovo - Černík

Mojzesovo č. 505, 941 04 Mojzesovo
37863967
2021644823
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
41,2 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola Mojzesovo - Černík


Štatutári Základná škola Mojzesovo - Černík


Spoločníci Základná škola Mojzesovo - Černík


Predmety podnikania Základná škola Mojzesovo - Černík


Kataster Základná škola Mojzesovo - Černík


Skrátené výkazy Základná škola Mojzesovo - Černík