Moja zóna

Základná škola Jánosa Endrödyho - Endrödy János Alapiskola, Mužla č. 491

Mužla 491, 943 52 Mužla
37864092
2021641314
Nemá
20-24 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,3 mil. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola Jánosa Endrödyho - Endrödy János Alapiskola, Mužla č. 491


Štatutári Základná škola Jánosa Endrödyho - Endrödy János Alapiskola, Mužla č. 491


Spoločníci Základná škola Jánosa Endrödyho - Endrödy János Alapiskola, Mužla č. 491


Predmety podnikania Základná škola Jánosa Endrödyho - Endrödy János Alapiskola, Mužla č. 491


Kataster Základná škola Jánosa Endrödyho - Endrödy János Alapiskola, Mužla č. 491


Skrátené výkazy Základná škola Jánosa Endrödyho - Endrödy János Alapiskola, Mužla č. 491