Moja zóna

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Farná 151, Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola Farná 151

Farná 151, 935 66 Farná
37864203
2021643679
Nemá
10-19 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Farná 151, Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola Farná 151


Štatutári Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Farná 151, Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola Farná 151


Spoločníci Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Farná 151, Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola Farná 151


Predmety podnikania Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Farná 151, Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola Farná 151


Kataster Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Farná 151, Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola Farná 151


Skrátené výkazy Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Farná 151, Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola Farná 151