Moja zóna

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Jur nad Hronom 284, Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola Jur nad Hronom 284

Jur nad Hronom 284, 935 57 Jur nad Hronom
37864220
Nemá
nezistený
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Jur nad Hronom 284, Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola Jur nad Hronom 284


Štatutári Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Jur nad Hronom 284, Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola Jur nad Hronom 284


Spoločníci Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Jur nad Hronom 284, Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola Jur nad Hronom 284


Predmety podnikania Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Jur nad Hronom 284, Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola Jur nad Hronom 284


Kataster Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Jur nad Hronom 284, Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola Jur nad Hronom 284


Skrátené výkazy Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Jur nad Hronom 284, Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola Jur nad Hronom 284