Moja zóna

Základná škola Bátovce 368

Bátovce 368, 935 03 Bátovce
37864289
2021638069
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola Bátovce 368


Štatutári Základná škola Bátovce 368


Spoločníci Základná škola Bátovce 368


Predmety podnikania Základná škola Bátovce 368


Kataster Základná škola Bátovce 368


Skrátené výkazy Základná škola Bátovce 368