Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Čaka č. 364

Čaka 364, 935 68 Čaka
37864301
2021643778
Nemá
10-19 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
46,8 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Čaka č. 364


Štatutári Základná škola s materskou školou, Čaka č. 364


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Čaka č. 364


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Čaka č. 364


Kataster Základná škola s materskou školou, Čaka č. 364


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Čaka č. 364