Moja zóna

Základná škola Hronské Kľačany 322

Hronské Kľačany 322, 935 29 Hronské Kľačany
37864343
2021645483
Nemá
20-24 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola Hronské Kľačany 322


Štatutári Základná škola Hronské Kľačany 322


Spoločníci Základná škola Hronské Kľačany 322


Predmety podnikania Základná škola Hronské Kľačany 322


Kataster Základná škola Hronské Kľačany 322


Skrátené výkazy Základná škola Hronské Kľačany 322