Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284

Jur nad Hronom 284, 935 57 Jur nad Hronom
37864351
2021643723
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284


Štatutári Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284


Kataster Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284