Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927

Kozárovce 927, 935 22 Kozárovce
37864378
2021644548
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
249 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927


Štatutári Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927


Kataster Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927