Moja zóna

Základná škola Plášťovce 634

Plášťovce 634, 935 82 Plášťovce
37864467
2021642359
Nemá
20-24 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
189 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola Plášťovce 634


Štatutári Základná škola Plášťovce 634


Spoločníci Základná škola Plášťovce 634


Predmety podnikania Základná škola Plášťovce 634


Kataster Základná škola Plášťovce 634


Skrátené výkazy Základná škola Plášťovce 634