Moja zóna

Základná škola Plavé Vozokany 114

Plavé Vozokany 114, 935 69 Plavé Vozokany
37864483
2021642700
Nemá
10-19 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola Plavé Vozokany 114


Štatutári Základná škola Plavé Vozokany 114


Spoločníci Základná škola Plavé Vozokany 114


Predmety podnikania Základná škola Plavé Vozokany 114


Kataster Základná škola Plavé Vozokany 114


Skrátené výkazy Základná škola Plavé Vozokany 114