Moja zóna

Základná škola Zbrojníky 177

Zbrojníky 177, 935 55 Zbrojníky
37864572
2021055949
Nemá
10-19 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola Zbrojníky 177


Štatutári Základná škola Zbrojníky 177


Spoločníci Základná škola Zbrojníky 177


Predmety podnikania Základná škola Zbrojníky 177


Kataster Základná škola Zbrojníky 177


Skrátené výkazy Základná škola Zbrojníky 177