Moja zóna

Centrum voľného času Levice, Ul. A. Sládkoviča 2

A.Sládkoviča 2, 934 01 Levice
37864629
2021647089
Nemá
3-4 zamestnanci
01.04.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času Levice, Ul. A. Sládkoviča 2


Štatutári Centrum voľného času Levice, Ul. A. Sládkoviča 2


Spoločníci Centrum voľného času Levice, Ul. A. Sládkoviča 2


Predmety podnikania Centrum voľného času Levice, Ul. A. Sládkoviča 2


Kataster Centrum voľného času Levice, Ul. A. Sládkoviča 2


Skrátené výkazy Centrum voľného času Levice, Ul. A. Sládkoviča 2