Moja zóna

Základná škola Sľažany

Sľažany 122, 951 71 Sľažany
37865048
2021645890
Nemá
25-49 zamestnancov
01.05.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
894 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola Sľažany


Štatutári Základná škola Sľažany


Spoločníci Základná škola Sľažany


Predmety podnikania Základná škola Sľažany


Kataster Základná škola Sľažany


Skrátené výkazy Základná škola Sľažany