Moja zóna

Základná škola Jedľové Kostaľany

Jedľové Kostoľany 75, 951 96 Jedľové Kostoľany
37865064
2021646044
Nemá
10-19 zamestnancov
01.05.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola Jedľové Kostaľany


Štatutári Základná škola Jedľové Kostaľany


Spoločníci Základná škola Jedľové Kostaľany


Predmety podnikania Základná škola Jedľové Kostaľany


Kataster Základná škola Jedľové Kostaľany


Skrátené výkazy Základná škola Jedľové Kostaľany