Moja zóna

Základná škola s materskou školou, 951 82 Červený Hrádok 235

Červený Hrádok 235, 951 82 Červený Hrádok
37865072
2021648288
Nemá
20-24 zamestnancov
01.05.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, 951 82 Červený Hrádok 235


Štatutári Základná škola s materskou školou, 951 82 Červený Hrádok 235


Spoločníci Základná škola s materskou školou, 951 82 Červený Hrádok 235


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, 951 82 Červený Hrádok 235


Kataster Základná škola s materskou školou, 951 82 Červený Hrádok 235


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, 951 82 Červený Hrádok 235