Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Golianovo 60

Golianovo 60, 951 08 Golianovo
37865251
2021649608
Nemá
25-49 zamestnancov
01.05.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
747 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Golianovo 60


Štatutári Základná škola s materskou školou, Golianovo 60


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Golianovo 60


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Golianovo 60


Kataster Základná škola s materskou školou, Golianovo 60


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Golianovo 60