Moja zóna

Základná škola - Veľký Lapáš 499, 95104

Veľký Lapáš 499, 951 04 Veľký Lapáš
37865277
2021649949
Nemá
25-49 zamestnancov
01.05.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola - Veľký Lapáš 499, 95104


Štatutári Základná škola - Veľký Lapáš 499, 95104


Spoločníci Základná škola - Veľký Lapáš 499, 95104


Predmety podnikania Základná škola - Veľký Lapáš 499, 95104


Kataster Základná škola - Veľký Lapáš 499, 95104


Skrátené výkazy Základná škola - Veľký Lapáš 499, 95104